05 septembrie, 2015

Retezat-august 2015

Momente la Cabana Pietrele


Lacul Galesul


Varful Mare
Varful Peleaga si Valea ReaVarful JudeleTura bike pascala (II)

Etapa a doua:Julita-Savarsin -Bata-Ususau-Lipova-Frumuseni-Arad